Varning för bluffsamtal.

Bedrägerier och dataintrång

Bedrägerier och dataintrång är allvarliga hot mot vår digitala säkerhet och personliga integritet. Lär dig om de vanligaste bedrägerierna just nu, hur du kan skydda dig mot dessa hot och vad du bör göra om du blir utsatt.