Varning för bedrägerier vid skatteåterbäring.
5 min lästid
Skydda dig

Vishing

Publicerad: 2021-02-01

Senast ändrad: 2024-02-21

Vishing kommer från ordet "röstfiske" och innebär bedrägeri över telefon. Jämfört med 2021 så ökade antalet polisanmälda sk befogenhetsbedrägerier, dvs där någon utger sig för att vara Polis, sjukvårdspersonal eller banktjänsteman, med 71%. Bedragarna lyckades lura till sig totalt närmare 620 miljoner kronor i Sverige genom vishing.

Stressar dig och skapar förtroende

Tillvägagångssättet är ofta att en person ringer upp och säger att de är från banken. Bedragaren påstår att det är bråttom då de har upptäckt att misstänkt aktivitet förekommer på något av dina konton. Det är ingen slump att de arbetar på detta sätt då de vet att det skapar stress hos den som svarar - i stress är människan mer benägen att ta beslut som inte är genomtänkta.

Genom att stressa upp dig blir nästa steg att inge förtroende och övertyga om att allt kommer ordna sig, bara du följer de steg som bedragaren ber dig göra. Kriminella som arbetar med vishingbedrägerier är otroligt slipade och har ett stort självförtroende i sitt sätt att agera. Det gör att bedragaren låter professionell och att de låter mycket övertygande i vad de säger och påstår.

Exempel på vishing bedrägeri över telefon. Hej, det är Stefan från banken! Vi har upptäckt misstänkt aktivitet på ditt konto. Va, vad är det du säger?! Om du bara identifierar dig med ditt BankID så hjälper jag dig!

Skamfyllt men kan drabba alla

Att drabbas av ett vishingbedrägeri kan bli både kostsamt rent ekonomiskt, men det kan även skapa stora skamkänslor. Den som blir utsatt för detta känner ofta ”hur kunde jag vara så dum” och väljer att tiga om bedrägeriet. Det är förståeligt, att bli grundlurad är ingenting man vill skylta med. Men det ska inte behöva vara skamfyllt att drabbas av ett bedrägeri. Om du blir drabbad så ska du alltid polisanmäla. Det kan även vara bra att prata med någon i din närhet om vad du har råkat ut för.

Tidigare har bedragare fokuserat mer på den äldre befolkningen vid vishingbedrägerier. Så är det inte längre. Tendenserna mot en mer utspridd ålder på målgrupperna är uppenbar och visar på att detta är ett bedrägeri som ökar generellt.

VD bedrägerier

Bedragarna arbetar även mot företag vid vishing, speciellt nu i dessa tider när det är många som arbetar hemifrån. En bedragare kan ringa till en person på företaget med befogenheter och utge sig för att vara företagets VD (återigen, stresspåslaget). Den påstådda VD:n ber då om att få göra en stor transaktion för företagets räkning. Många gånger behöver transaktionen ske fort, vilket i sig skapar en stress hos personen som blir drabbad för bedrägeriet.

När samtalet blir fysiskt

Ett samtal från en bedragare kan även leda till stölder i ditt hem. Det finns många exempel där bedragare har ringt och utgett sig för att vara exempelvis från polisen eller andra myndigheter. De kan säga att de ska göra ett hembesök för att göra en stöldmärkning av värdesaker, som det här exemplet från SVT . Pandemin är också ett svepskäl som kriminella utnyttjar där de använder sig av covid-19 vaccin för att berättiga ett hembesök. Varken Polisen eller andra myndigheter arbetar på detta sätt.

Här kan du lyssna på en dokumentär från Sveriges Radio om hur kriminella arbetar med vishingbedrägerier.

Att tänka på för att undvika att bli lurad

  • Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till någon annan.
  • Logga aldrig in med ditt BankID på uppmaning från någon annan.
  • Ring själv upp till bank, polis eller sjukvård om du är osäker på vem du har pratat med.
  • Kontakta omedelbart din bank om du tror att du har blivit lurad på bankuppgifter.
  • Är du osäker på vem som besöker dig - begär att få se legitimation.
  • Polisanmäl alltid om du misstänker att någon har ringt upp och försöker lura dig.

För dig som har ett företag

  • Upprätta rutiner som gör det möjligt att nå beslutsfattare för extra verifiering när betalningar överskrider ett visst belopp - till exempel genom att motringa för godkännande utifrån en i förväg upprättad kontaktlista.

Tidigare varningar från säkerhetskollen

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket