Explosion av falska sms om leveranser.

Samarbetspartners och kunskapsgivare

Säkerhetskollen är ett initiativ av SSF stöldskyddsföreningen. ​

Vi samarbetar med flera olika aktörer för att utbilda, ge rådgivning och uppmärksamma digital brottslighet och minimera dess skadeverkan för Sveriges befolkning och företag. ​

På uppdrag av MSB utbildar Stöldskyddsföreningen allmänheten i hur man kan hantera sin egen informationssäkerhet.

Uppdraget innebär att MSB står för en del av den finansiering som bekostar arbetet med innehållet på säkerhetskollen.se, Nätklok och de kampanjer och filmer som tas fram för att öka kunskapen kring digitala brott. Kampanjer och filmer som du hittar på youtube och i våra sociala medier.​

Mer information finns också på msb.se/ tanksakert och på sidan om informationssäkerhet https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/systematiskt- informationssakerhetsarbete/informationssakerhet-i-samhallet

Utöver våra samarbeten har vi också hämtat kunskap och inspiration från bland andra David Jacoby, Kaspersky Lab, Olle Segerdahl, F-Secure och Richard Oehme, Knowit AB. ​

Säkerhetskollens vision är att alla ska känna sig säker online – Är du säker?​

Polisen
[object Object]
MSB
[object Object]
Svensk Handel
[object Object]