Folksam varnar för sms bedrägeri.

Telefonbedrägeri (Vishing)

Telefonbedrägerier går till på detta sätt. En bedragare ringer upp och låtsas arbeta inom exempelvis polisen, sjukvården eller på din bank. Den här sortens bedrägeri har ökat mycket de senaste åren.

Publicerad: 2023-02-10

Senast ändrad: 2023-07-07

Bedragaren stressar dig och skapar förtroende

Så här kan det gå till när bedragaren försöker lura dig:

En person ringer upp och säger att hen ringer från banken. Personen säger att det är bråttom eftersom de har upptäckt att någon försöker komma åt ett av dina konton. De säger så för att stressa dig, eftersom de vet att stress gör oss sämre på att ta beslut.

Sedan försöker bedragaren övertyga dig om att allt kommer att ordna sig bara du gör som hen säger. Kriminella som arbetar med den här sortens bedrägerier är väldigt duktiga på att prata med andra människor. De visar ett stort självförtroende. De låter professionella och övertygande.

Exempel på vishing bedrägeri över telefon. Hej, det är Stefan från banken! Vi har upptäckt misstänkt aktivitet på ditt konto. Va, vad är det du säger?! Om du bara identifierar dig med ditt BankID så hjälper jag dig!

Många känner skam men alla kan drabbas

Om du drabbas av den här sortens bedrägeri kan det skada dig ekonomiskt. Det är också vanligt att må dåligt och känna skam. Många personer som har blivit lurade tänker ”hur kunde jag vara så dum?” och väljer att inte berätta om det för andra. Det är en normal reaktion. Men alla kan drabbas. Det är inte den som har blivit drabbad som ska behöva känna skam.

Om du blir drabbad av ett bedrägeri ska du alltid anmäla det till polisen. Det kan även vara bra att prata med någon du känner om vad du har råkat ut för.

Förut drabbades mest äldre personer av den här sortens bedrägeri. Så är det inte längre. Nu för tiden drabbas personer i olika åldrar.

Bedragare lurar anställda på företag genom VD-bedrägerier

Bedragare lurar även företag på det här sättet. Speciellt nu när många arbetar hemifrån.

Så här kan det gå till när en bedragare lurar ett företag:

En bedragare ringer upp en anställd på ett företag. Bedragaren har valt ut den anställda för att hen har vissa befogenheter, till exempel rätt att hantera pengar på företaget. Bedragaren säger att hen är VD på företaget. Hen ber den anställda att snabbt föra över en stor summa pengar till ett konto. Bedragaren vill skapa stress hos den anställda, det är därför hen säger att hen är VD och att pengarna ska föras över snabbt.

Samtal kan leda till stölder i hemmet

Ett samtal från en bedragare kan även leda till stölder i ditt hem. Det finns många exempel där bedragare har ringt och sagt att de är från polisen eller andra myndigheter. De kan säga att de ska komma hem till dig för att stöldmärka dina värdesaker, som det här exemplet från SVT. Kriminella använder också pandemin för att komma hem till dig. Bedragaren ringer upp dig och säger att hen är från Säkerhetspolisen eller din bank. Hen säger att pengar har dragits från ditt konto och erbjuder sig att komma hem till dig för att hjälpa dig. Bedragaren kommer sedan hem till dig och ber om ditt bankkort och koden till det. Sen försvinner bedragaren och tar ut dina pengar. Varken polisen eller andra myndigheter arbetar på det sättet.

Här kan du lyssna på en dokumentär från Sveriges Radio om hur kriminella arbetar med telefonbedrägerier.

Tips för att undvika att bli lurad

  • Lämna aldrig ut dina personliga uppgifter, lösenord eller koder till någon annan.
  • Logga aldrig in med ditt bank-ID för att någon ber dig om det.
  • Ring själv upp till bank, polis eller sjukvård om du är osäker på vem du har pratat med.
  • Kontakta genast din bank om du tror att du har blivit lurad på bankuppgifter.
  • Kräv att få se legitimation om du får besök hemma och är osäker på vem personen är
  • Anmäl alltid till polisen om du misstänker att någon försöker lura dig.

För dig som har ett företag

Sätt upp rutiner som gäller när anställda ska göra stora betalningar. Gör så att det krävs en extra verifiering, till exempel att den anställda måste ringa ett speciellt telefonnummer för att få godkänt att göra överföringen.