Nordea varnar för falska SMS. Läs mer
Sveriges nya samlingsplats för säkerhet online.
Hur säkert är ditt lösenord?
De vanligaste lösenorden i Sverige håller en väldigt låg nivå rent säkerhetsmässig trots att svaga lösenord kan leda till ID-kapning och/eller ekonomiskt kännbara förluster. Mamma, bajskorv och 123456 är ingenting som stoppar bedragare.
Testa lösenord