Bluffakturor med avsändare billpay. Läs mer
  4 min

Romansbedrägeri

I sociala medier och framför allt på dejtingsajter kan du ibland stöta på falska profiler, så kallade catfishers. Dessa falska konton styrs ofta av bedragare som genom att manipulera andra användare under en längre tid försöker att lura till sig pengar. Det är inte lätt att se skillnad på en catfisher och en äkta profil, men det finns flera varningstecken för att du kan ha att göra med en bedragare. Ofta påstår sig personen i fråga befinna sig i utlandet och tjänstgör med spännande och tillitsskapande yrkestitlar, som till exempel militär eller läkare. Tålmodigt vinner de personers förtroende och inleder en relation på internet. Någonstans på vägen händer någonting oförutsett som leder till att bedragaren ber om att få pengar skickade till sig. Det är ofta första steget i en kedja av transaktioner som i vissa fall har kostat människor hundratusentals kronor.

Är du säker?

  • Skicka aldrig pengar till en person som du inte har träffat i verkligheten.
  • Var uppmärksam på varningstecken från början – ju längre tiden går desto svårare blir det.
  • Skaffa en objektiv bild av situationen genom att be om hjälp utifrån samt söka information om personen på internet.
  • Sök efter bilder och information i din sökmotor på internet.

Polisanmäl alltid romansbedrägerier och kontakta din bank om du redan har gjort en betalning.

Skicka aldrig pengar

När pengar kommer på tal för första gången ska du bli ordentligt försiktig. Du ska aldrig skicka pengar till en person som du aldrig har träffat, och framför allt inte till ett utländskt konto. Det kan förstås kännas svårt att förklara detta för en person som du har en relation med, men tänk på att om denne person bryr sig om något annat än dina pengar kommer de att acceptera dina principer om att inte göra utlandsbetalningar.

Låt dig inte förblindas av kärleken

När vi har investerat våra känslor och tror oss befinna oss i en förtroenderelation med en annan människa väljer vi ofta bort att se den smärtsamma sanningen, vilket gör denna typ av bedrägerier effektiva. Det infinner sig dessutom känslor av skam vilket gör att vi inte vågar berätta för utomstående om situationen vi befinner oss i, speciellt om vi i ett tidigare skede har berättat för våra vänner och familj om att vi befinner oss i en lycklig relation. Eftersom det blir värre och svårare ju längre tiden går är det viktigt att uppmärksamma varningstecken från början av relationen – att bortse från dem i rädsla för att bli sårad kan sluta med att du blir betydligt värre utsatt med tragiska följder som resultat.

Skaffa en objektiv bild av situationen

Var uppmärksam på märkliga formuleringar och upprepningar. Du kan göra internetsökningar på fraser och meningar som du tycker verkar klyschiga eller konstlade för att se om de har använts i andra sammanhang. Ställ även mycket följdfrågor till personen för att se om det som uppges verkligen stämmer, och om personen kan stå bakom sina påståenden om sig själv. Sök även efter personens påstådda identitet på internet och gör även bildsökningar på personens bilder. På så sätt kan du hitta tecken på att profilen har använts tidigare eller i andra sammanhang. Be dessutom någon utomstående titta på profilen och kommunikationen för att skaffa dig en mer objektiv bild av situationen. Vi blir ofta hemmablinda och missar uppenbara tecken på att någonting inte står helt rätt till.

Polisanmälan

Om du tror dig vara utsatt för ett bedrägeriförsök ska du kontakta polisen omgående. Om du redan har gjort en transaktion ska du även kontakta din bank omgående och förklara att det rör sig om ett eventuellt bedrägeri.

Behöver du ytterligare hjälp?

Vänligen kontakta oss här så återkommer vi så fort som möjligt!

Dela