Varning för bluff-sms i Skatteverkets namn.
2024-01-22, 11:24

Varning för vänförfrågningar i sociala medier

Sociala medier är kanaler där många utsätts för bedrägerier, miljarder med människor världen över har konton vilket gör plattformarna till en lukrativ kanal för bedragare.

Just nu märker vi en ökning av vänförfrågningar från vänner som man redan har i sin kontaktlista.

Var försiktig med att tacka ja till dessa vänförfrågningar, det kan nämligen vara bedragare som skapat ett identiskt konto av din vän som gärna vill bli vän med dig för att sedan lura dig på pengar eller information.

Bedragaren kan använda detta bland annat för:

- Kapa ditt konto.
- Bedrägerier, ex. investerings- och identitetsbedrägerier.

Tips för att undvika att bli lurad:

  • Ha starka och unika lösenord för varje tjänst, helst en lösenordsfras.
  • Lämna aldrig ut några privata upp­gifter till någon annan.
  • Aktivera tvåfaktorsautentisering där det går, se nedan.
  • Klicka aldrig på några länkar som du är osäker på.
  • Tacka inte ja till okända personers vänförfrågan utan att ha gjort en gedi­gen research kring personen ifråga.
  • Logga ut från det sociala mediet så fort du slutat att använda det.
  • Kontrollera alltid suspekta medde­landen som kommer från ”vänner”.

Hur aktiverar man tvåfaktorsautentisering:
https://sakerhetskollen.se/sakra-mina-losenord-och-prylar/tvafaktorsautentisering

Varningar samordnas genom Digitala Varningsgruppen , ett nätverk för att minska risken för digitala brott.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade: