Varning för bedrägerier i deklarationstider.
2022-03-18, 09:06

Mejl med återställningskod till Facebook-konton

Vi har blivit uppmärksammade på en ökning av utskickade mejl med återställningskod till Facebook-konton.

Mejlen innehåller en återställningskod för personers Facebook-konton trots att personen i fråga inte har bett om någon återställning av lösenord.

Dessa mejl beror på att angriparna mest troligt testar lösenord funna i databasläckor och automatiskt försöker byta ut ditt nuvarande lösenord mot ett nytt för att låsa ut dig från ditt Facebook-konto.

Har du samma lösenord på mejlen som på Facebook och inte slagit på tvåfaktorsautentiseringen så kommer angriparna mest troligt lyckas med hela attacken.

Har du fått ett mejl rekommenderas det att du byter lösenord på både mejl och Facebook.

Råd för ett säkert Facebook-konto:

- Slå på tvåfaktorsautentiseringen på ditt Facebook-konto.
- Se till att ha ett unikt och starkt lösenord, helst en lösenordsfras.
- Ha inte samma lösenord på flera konton.

Varningar samordnas genom Digitala Varningsgruppen , ett nätverk för att minska risken för digitala brott.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade: