Folksam varnar för sms bedrägeri.
5 min lästid
Artikel

Över en halv miljard lösenord på drift

Publicerad: 2020-09-24

Senast ändrad: 2023-10-13

SSF har gått ut med omfattande kampanjer för att bland annat hjälpa allmänheten att förstå konsekvenserna av alltför svaga lösenord. Lösenordskampanjerna är starten på en mycket större satsning för att bekämpa digitala brott i Sverige. Kampanjerna och satsningarna har gått under konceptet ”Är du säker?” med syftet att den enskilde ska tänka innan den gör något på internet.

Text som säger många svenskar låter mamma sökta IT-säkerheten på jobbet

Över en halv miljard lösenord på drift

Lösenordet är det sista skyddet för att hindra kriminella från att komma åt de viktigaste uppgifterna som finns lagrade i den digitala världen. Det kan vara företagshemligheter, bilder, kontonummer eller annat som man absolut inte vill att någon annan ska ta del av. De flesta intrång sker genom att man kommit åt ett lösenord som använts till flera olika konton eller att det är för svagt.

– När det gäller lösenord så ska man tänka lång mening, istället för ett kortare lösenord med komplicerade tecken som man glömmer lätt. Vid en attack är fler tecken till antal mycket svårare att kryptera upp. Mailkonto skall alltid ha ett helt eget lösenord, säger Thomas Brühl, VD SSF Stöldskyddsföreningen

Förra året polisanmäldes cirka 200 000 digitala brott och enligt sidan haveibeenpwned.com som används för att testa om e-postadresser blivit hackade så har nu mer än en halv miljard lösenord lösenord exponerats genom olika dataintrång. Om ett lösenord blivit hackat så kan det användas i brottsliga syften för att ta över den drabbades digitala liv och även orsaka stor ekonomisk skada.

Kampanjen är det första steget i en stor satsning där SSF kommer att uppmärksamma olika typer av digital brottslighet, dess konsekvenser men framförallt vad man som enskild person eller företagare kan göra för att minska riskerna för att utsättas för just den typen av brott.

– Successivt under hösten och vintern kommer initiativ från SSF att lanseras såsom kampanjer, produktmärkning, bedrägeri-helpdesk, utbildningar som gör svenskarna och svenska hem tryggare mot digital brottslighet. Vårt arbete mot digitala brott görs bl.a. i samarbete med Polisen, MSB och andra organisationer i Sverige, avslutar Thomas Brühl.

Våra viktigaste tips kring lösenord

• Lämna aldrig ut dina lösenord till någon
• Använd långa lösenord, helst en lösenordsfras som är lätt att minnas
• Använd olika lösenord för olika tjänster, framför allt dina viktigaste tjänster
• Aktivera tvåfaktorinloggning där det går
• Använd om möjligt en lösenordshanterare

Listan på de vanligaste lösenorden är hämtad från Internetstiftelsens rapport ”Lösenord för alla

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket