Varning för bedrägerier i deklarationstider.
5 min lästid
Skydda dig

Skydda ditt företag mot dataintrång

Publicerad: 2023-01-09

Senast ändrad: 2023-10-11

Dataintrång drabbar inte enbart stora företag eller välkända varumärken, även små- och medelstora företag är i riskzonen. Med hjälp av god it-hygien, sunt förnuft och rätt säkerhetslösningar kan många av företagsangreppen undvikas. Hur gör man för att skydda sig mot dataintrång?

Sju tips för att skydda ditt företag

 • Klicka aldrig på länkar eller bilagor i mejl om du är osäker på vem avsändaren är. Läs mer om nätfiske i guiden Så här ökar du din informations- och cybersäkerhet .
 • Slå på automatiska uppdateringar av program och applikationer.
 • Ha en plan för incidenthantering. Genom att anta att ni förr eller senare kommer råka ut för dataintrång kan ni förebygga incidenter, i stället för att agera först när någonting hänt.
 • Utbilda personalen.
  De flesta dataintrång sker på grund av den mänskliga faktorn – via den anställde. Schemalägg företagets systematiska säkerhetsaktiviteter, på motsvarande sätt som ni kör löner, håller utvecklingssamtal eller momsrapporterar. Det gäller såväl för att se över lösenord till känsliga inloggningar som vilka som har tillgång till vilken information. Gör aktiviteterna obligatoriska för samtliga anställda.
 • Våga ställ krav på era leverantörer och samarbetspartners
  Många dataintrång inträffar tyvärr på grund av slarv med säkerhetsuppdatering och driftunderhåll. Säkerställ att inte bara ni utan även företagets leverantörer och samarbetspartners har nödvändiga rutiner för säkerhet, drift och att de gör löpande avrapportering enligt era önskemål.
 • Säkerhetskopiera säkert och öva på att återställa
  Det är idag ganska självklart att säkerhetskopiera den data man har i företaget. Men det händer allt för ofta att mediet som säkerhetskopian lagras på är direkt kopplad till de enheter (datorer) varifrån säkerhetskopian tas. Det innebär att om enheten exempelvis blir smittad av skadlig kod, så kommer även säkerhetskopian smittas. Se därför till att mediet är frikopplad när inte säkerhetskopiering pågår. Öva också på att återställa den data som finns på säkerhetskopian. På så sätt kan ni snabbt och enkelt minimera stilleståndstiden om något händer. Kopian bör lagras offline på exempelvis extern hårddisk eller USB-minne.
 • Gästnätverk
  Ge aldrig ut lösenord till företagets wifi, inte ens till goda vänner, partners eller leverantörer. Sätt i stället upp ett dedikerat gästnätverk som företagets intressenter kan koppla upp sig på i samband med coworking eller teamaktiviteter. Ett gästnätverk försvårar för potentiella angripare att ta sig in i företagets it-infrastruktur.

Vad är ett dataintrång?

Dataintrång betyder att någon olovligt har tillgång till information i en datasamling, exempelvis ett datasystem. Det innefattar även att någon olovligt manipulerar, raderar, ändrar eller lägger till data i ett system.

Hur går ett dataintrång till?

Det vanligaste sättet att genomföra dataintrång är genom stulen inloggningsinformation. Angripare ges tillgång till inloggningsuppgifter till exempel genom nätfiske. Offret kan exempelvis luras att uppge inloggningsinformation genom en inloggningssida som ser äkta ut, eller få skadlig kod på datorn genom att klicka på vad som ser ut att vara en legitim bilaga.

Initialt är angriparens viktigaste uppdrag att få offret att klicka på länken eller ladda ner filen som verkställer den skadliga koden. Så fort offret utfört gärningen som krävs för att köra den skadliga koden börjar offrets dator att infekteras.

Nu har datorn blivit sårbar och snart kan angriparen kontrollera den på distans och utan att upptäckas ta sig vidare in bland känsliga dokument, filer och kontakter.

Varför sker dataintrång?

Tyvärr är det enkla svaret på frågan att cyberbrotten är och förblir oerhört lönsamma och risken för att upptäckas är relativt liten.

Av olika anledningar undviker nästan alla företag att anmäla till polisen och ofta väljer man att betala hela eller delar av lösensumman som angriparen begär. På så vis finansierar intet ont anande företag och organisationer fortsatt brottslig verksamhet.

Parallellt med digitaliseringen och den snabba teknikutvecklingen har även cyberbrottslingarna organiserat sig. Dagens kriminella är ofta organiserade i företagsliknande strukturer.

Använder du brandvägg?

Använder du brandvägg?

Det finns även statligt finansierade hackergrupper med syfte att finansiera den egna statens militära behov eller spionera på andra nationer.

I närmare 85 % av cyberattackerna 2021 orsakades dataintrången av den mänskliga faktorn. Nätfiske var den vanligaste metoden angriparna använde. Riktat nätfiske, spear phishing, stod för mer än hälften av nätfiskemejlen. Bedragare kartlägger sina tilltänkta offer – vilken roll de har i företaget, vilka intressen det och hur företagets struktur ser ut – information de sedan använder för att lura sitt offer.

Hur skyddar man företaget mot dataintrång?

Företagets skydd för dataintrång består av flera delar: de anställdas kunskaper, företagets rutiner och arbetssätt samt företagets tekniska skydd.

Lär personalen känna igen tecknen på ett dataintrång

För att skydda ditt företag mot dataintrång är det viktigt att utbilda personalen i grundläggande cybersäkerhet, ha antivirusskydd och sätta upp it-policys.

Lär personalen att genom övningar och information känna igen falska mejl.

Ha tydliga rutiner och tillåtande kultur för hur personalen kan agera om de känner minsta tveksamhet rörande mejl eller sms.

Det är lätt att slentrianmässigt lägga upp nya användarkonton, utan att tänka på behörighetsnivå.

Ta backuper och säkerhetskopiera företagets data

 • Använd automatisk molnbackup för att smidigt säkra det dagliga arbetet. Enbart digitala backuper är inte en tillräckligt säker lösning och bör kompletteras med backup på till exempel portabel hårddisk som inte är kopplad till internet. Spara din viktigaste information, den som ditt företag inte kan leva utan, på en portabel hårddisk eller USB-minne.
 • Öva på återställning av backuper för att säkerställa att företagets rutiner faktiskt fungerar. Tänk också på att de flesta molnlagringstjänster enbart erbjuder backup 30 dagar bakåt i tiden. Ibland fördröjs kryptering av data efter ett intrång. Se därför till att ha data säkrad för många dagar tillbaka i tiden så din backup inte är infekterad. Det är ett tänkbart scenario företaget måste ha en plan för.
 • Glöm inte att regelbundet ta backup på företagets hemsida! Många populära CMS, innehållshanteringssystem, är extra utsatta för attacker eller innehåller sårbarheter som kan vara svåra att skydda sig ifrån.

Undvik egenpåhittade it-lösningar och drift

Många företag dras både med föråldrad it-utrustning och it-lösningar. Ofta har en ensam grundare satt strukturen för vad som fungerade fint en gång i tiden. Parallellt med att företaget växer finns dock anledning att bland annat se över:

 • Var lagras företagets hemsida?
 • Var lagras och vem är leverantör av företagets e-postklient och kontorsprogramvaror?
 • Hur hemsidan är uppbyggd. Föråldrade lösningar som inte längre stöds utgör säkerhetsrisker.
 • Servrar som lagrar känslig information eller driftskritiska system bör till exempel inte vara exponerade mot internet.

Skilj på användarkonton och administratörskonton

Det är lätt att slentrianmässigt lägga upp nya användarkonton, utan att tänka på behörighetsnivå. Ett bra sätt att omedelbart minska risken för angrepp är dock att skilja på administratörskonton och användarkonton. På så sätt ges rätt person tillgång till rätt data för verksamheten samtidigt som en eventuell skada begränsas.

Mer om dataintrång och ransomware

Vad är ransomware?

Ransomware är ett utpressningsvirus som låser alla datorer och mobila enheter, alternativt krypterar filer. För att återfå kontrollen krävs att företaget betalar ut en lösensumma. Om ditt företag råkar ut för ransomware bör ni aldrig betala ut lösensumman – eftersom det inte finns några garantier att problemet försvinner.

Polisanmäl och ta hjälp av de resurser som finns tillgängliga på nomoreransome.org . På polisens hemsida kan du läsa mer om utpressningsvirus . Enligt GDPR måste alla berörda parter bli informerade om det inträffat ett dataintrång om det finns en risk för id-stöld, läckta personuppgifter eller bedrägeri. Det innebär att dataintrång ibland även måste anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Det finns många exempel på kända företag som utsatts för ransomware här i Sverige, exempelvis inom dagligvaruhandeln. Ett av företagen som utsattes för ransomware hade ingen krisplan på plats när de blev utelåsta från sina system och var osäkra på hur de skulle kommunicera med varandra när deras mejl och telefoner inte fungerade. Skulle de använda sina privata mejladresser? Ha en plan redo för incidenthantering, ifall ni råkar ut för ransomware.

Fler tips på hur du kan skydda ditt företag:

 • Börja med att bestäm vem som har ansvar för säkerhetsfrågan.
 • Gör en checklista över alla säkerhetsfrågor och jobba igenom dem, ni behöver inte ha alla svar från början.
 • Har ni inte kunskapen inom företaget så överväg att ta hjälp av externt cybersäkerhetsföretag både preventivt och när det sker en attack.
 • Slå på flerstegsverifiering på alla system där det är möjligt. Använder ni exempelvis sociala medier för annonsering är det viktigt att även ha det på privata konton.
 • Uppdatera(patcha) ständigt all mjukvara.
 • Använd antivirusprogram och brandväggar.
 • Läs på om vilka risker och hot som finns.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket