Folksam varnar för sms bedrägeri.

IT-säkerhet för företag

IT-säkerhet är en av de viktigaste frågorna för företag i dagens digitala värld. Ett enda dataintrång kan orsaka allvarliga konsekvenser för ett företag, från förlust av data och pengar till skada på företagsvarumärket och förlust av kundernas förtroende. Här kan du lära dig mer om hur du kan skydda ditt företags IT-system och känsliga data, samt vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att minska risken för dataintrång, ransomware och cyberattacker.

För dig som jobbar med säkerhet

Som säkerhetschef är du ansvarig för att skydda företagets känsliga information och data mot cyberhot och cyberattacker. På denna sida kan du lära dig mer om vilka åtgärder du kan vidta för att minimera risken för dataintrång, hur du kan skapa en stark IT-säkerhetskultur i ditt företag och hur du kan förbereda dig för olika typer av cyberattacker och ransomware.

För dig som chef

Som företagsledare är du ansvarig för att skydda företagets känsliga information och data mot cyberhot såsom ransomware och cyberattacker. Här kan du som chef lära dig mer om vilka åtgärder du kan vidta för att minimera risken för dataintrång, hur du kan utbilda dina anställda om säkerhet och hur du kan skapa en stark IT-säkerhetskultur i ditt företag.

För dig som anställd

Att ha en stark IT-säkerhetskultur är avgörande för att skydda företagets data och känsliga information. Som anställd är du en viktig länk i kedjan för att skydda företaget från cyberattacker. På denna sida kan du lära dig mer om hur du kan bidra till att skapa en säker IT-miljö genom att upptäcka och rapportera cyberhot, hantera lösenord och undvika cyberattacker.