Folksam varnar för sms bedrägeri.

För dig som chef

Som företagsledare är du ansvarig för att skydda företagets känsliga information och data mot cyberhot såsom ransomware och cyberattacker. Här kan du som chef lära dig mer om vilka åtgärder du kan vidta för att minimera risken för dataintrång, hur du kan utbilda dina anställda om säkerhet och hur du kan skapa en stark IT-säkerhetskultur i ditt företag.