Varning för "Svarta månaden": Så skyddar du dig.

Utbildningar från SSF

Med SSFs breda utbildningsprogram gör vi det lätt för dig att utveckla dina kompe­tenser inom säkerhet.

Publicerad: 2020-10-12

Senast ändrad: 2023-10-03

I SSFs utbud finns utbildningar baserade lagar och regelverk i ämnen som säkerhetsskydd, digital säkerhet, skyddsklasser, inbrottslarm, kamerabevakning etc och som vänder sig till allt från användare och kravställare till installatörer/projektörer av säkerhetssystem. Vi erbjuder även övergripande utbildningar för dig som handhar säkerhetsfrågorna i en verksamhet – Diplomerad Säkerhetschef, Diplomerad Säkerhetssamordnare och Säkerhet Bas.

Vi ligger i framkant inom säkerhetsområdet och kan omgående erbjuda utbildningar när nya normer, regelverk och lagar är aktuella. Dessutom genomför vi företagsanpassade utbildningar som utgår från din verksamhet och era aktuella problemställningar.

På stöldskyddsföreningen.se hittar du alla våra utbildningar och information om dem.