Folksam varnar för sms bedrägeri.

För dig som jobbar med säkerhet

Som säkerhetschef är du ansvarig för att skydda företagets känsliga information och data mot cyberhot och cyberattacker. På denna sida kan du lära dig mer om vilka åtgärder du kan vidta för att minimera risken för dataintrång, hur du kan skapa en stark IT-säkerhetskultur i ditt företag och hur du kan förbereda dig för olika typer av cyberattacker och ransomware.