Varning för bedrägerier i deklarationstider.
5 min lästid
Artikel

Så skriver du en bra prompt till AI

Publicerad: 2023-07-14

Senast ändrad: 2023-09-15

När du ska chatta med en chattrobot gäller det att ha smarta knep och en dos tålamod om du vill få ut det svar du önskar. Språkmodeller som exempelvis ChatGPT kan kommunicera likt en människa, men det är trots allt en maskin. I denna artikel lär du dig knep för att att kommunicera med chattroboten för att få bättre svar.

En bild på en dator med en robot på tangentbordet och en penna i förgrunden.

En prompt är en kort textfras som tolkas av AI-verktyget. Genom att lära dig konsten att skriva en framgångsrik prompt kan du få fram svaret du är ute efter, eller skapa unika och spännande AI-genererade bilder som sticker ut.


Så skriver du en bra textprompt

Nedan ger vi dig tips på hur du kan bli bättre på skriva en bra textprompt till exempelvis ChatGPT , Bing Chat eller Bard :

 • Var tydlig och specifik. Förse chattroboten med rätt information. Hur bra svar du får beror på hur bra du har formulerat din prompt. Var därför så tydlig och specifik som möjligt i din prompt.
 • Begränsa omfånget: Fokusera på ett specifikt ämne eller en specifik frågeställning i din prompt istället för att ge en bred och generell uppgift. Detta hjälper AI:n att leverera mer relevanta och precisa svar.
 • Använd konkreta exempel, ge lite bakgrundsinformation eller förklara sammanhanget kring din fråga eller prompt. Om du exempelvis vill ha förslag på ny musik som passar dig hjälper det att ge chattroboten exempel på annan musik du gillar och varför, så att svaret du får blir så relevant som möjligt.
 • Var tydlig med önskat format: Om du vill ha svar i ett specifikt format, som en punktlista, en sammanfattning eller en längre beskrivning, specificera detta i din prompt för att få önskat resultat. Du kan också vara tydlig med om du vill ha hjälp att skriva en viss typ av text, som exempelvis ett mejl eller ett blogginlägg.
 • Testa olika formuleringar: Om du inte får de önskade svaren kan det vara värt att experimentera med olika formuleringar av din prompt. Testa olika ordval eller omstruktureringar för att se om det påverkar svaren.
 • Ge konstruktiv feedback. För att förbättra framtida svar kan du beskriva vad som saknas eller vad behöver förbättras för att hjälpa AI:n att lära sig och förstå dina preferenser bättre.
 • Visste du att du kan chatta med i princip vem du vill? Du kan be chattroboten att anta en viss roll, exempelvis en känd person eller en expert. Testa genom att skriva exempelvis “Du är en säkerhetsexpert. Ge mig 5 tips på hur jag skapar ett säkert lösenord”

Så skriver du en bra bildprompt

Att använda AI för att skapa bilder är en spännande möjlighet.  Idag finns flera AI-verktyg där ute som kan hjälpa dig att få fram bilder på precis vad du vill. Några av de mest kända är DALL-E 2 , Midjourney , Nightcafe , och DreamStudio AI .

Samma sak gäller här – nyckeln till att uppnå bilden du vill ha är att skriva en bra prompt, en kort textfras som tolkas av AI:n för att generera en bild. Här är några tips för att skapa en bra prompt till AI.

 • Var specifik och detaljerad. En bildprompt bör vara specifik och detaljerad för att tydligt kommunicera din vision.  Ge så många relevanta detaljer som möjligt, istället för att bara skriva "en kvinna", kan du specificera ålder och klädstil för att få en mer exakt bild.
 • Använd tydliga nyckelord. Nyckelord är viktiga för att AI:n ska förstå vad du vill ha i bilden. Välj ord som tydligt beskriver dina önskemål. Till exempel, om du vill ha en bild av en glad man som läser en bok i en park, kan du använda nyckelord som "glad", "man", "läsa", "bok" och "park".
 • Välj rätt stil och ton. För att få önskad atmosfär och känsla i bilden är det viktigt att välja rätt stil och ton. Är det en realistisk bild liknande ett fotografi eller en konstnärlig bild du är ute efter? Se till att få med det i din prompt.
 • Om du vill ha en romantisk bild kan du använda ord som  "kärlek", "solnedgång" eller "mjukt ljus". Om du däremot vill ha en mer dramatisk bild kan du använda ord som "storm", "kontrast" eller "intensiv".
 • Använd referenser och liknelser. Ibland kan det vara användbart att använda referenser eller liknelser för att förklara vad du vill ha i bilden. Du kan beskriva det du vill ha genom att säga att du vill ha "en scen som påminner om en Monet-målning med pastellfärger och mjuka penseldrag".
 • Undvik flertydiga uttryck. För att undvika missförstånd och felaktiga tolkningar är det bäst att undvika flertydiga uttryck i din prompt. Var tydlig och undvik tvetydighet. Till exempel, istället för att säga "ett träd" kan du vara mer specifik och säga "en ek med ett stort lövverk”.
 • Testa olika variationer. Om du inte får resultatet du önskar kan det vara värt att testa olika variationer av din prompt. Prova att ändra ordval, lägga till eller ta bort detaljer och se hur det påverkar resultatet. Det kan ta lite tid och experimenterande innan du skapar den perfekta bilden.
 • Ge konstruktiv feedback. Om det är något specifikt du inte gillar eller vill ändra kan du beskriva det i detalj. Detta hjälper AI:n att lära sig och förstå dina preferenser bättre.

Tips: Så chattar du säkert med AI

 1. Att skriva med en chattrobot kan vara förenat med säkerhetsrisker. Var försiktig med att förse dessa med känslig information, såsom personuppgifter, affärsdata eller medicinska journaler. Räkna med att den information du lägger in i prompten kan lagras, användas och återanvändas av AI.
 2. Var uppmärksam! Det du hör, ser eller läser kan vara förfalskat, innehålla felaktigheter eller olämpliga budskap. Använd sunt förnuft och ett kritiskt förhållningssätt till information och råd som du får från chattrobotar. Faktakolla information och var försiktig med att sprida vidare uppgifter om du inte är helt säker på att de är sanna.
 3. Kom ihåg att chattrobotar har begränsad kunskap om världen och händelser. Texter som chattroboten ChatGPT tränats på är exempelvis hämtade från internet fram till 2021, vilket innebär att verktyget inte känner till händelser efter detta. Med olika plugins är det dock möjligt att komplettera chattroboten med mer uppdaterad information.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket