Varning för bedrägerier i deklarationstider.
5 min lästid
Artikel

Att chatta med en dator – ChatGPT och chattrobotar

Publicerad: 2023-07-14

Senast ändrad: 2023-09-20

Framstegen inom AI har gett upphov till många spännande möjligheter. Nu är det möjligt att chatta med en dator och få svar på alla frågor på ett sätt som tidigare bara verkade möjligt i science fiction-filmer. I denna artikel dyker vi närmare in i världen av chattrobotar och hur de fungerar – och guidar dig till hur du blir riktigt vass på att skriva en prompt.

Bild på en robothand och en mänsklig hand som möts, med en ljusblå bakgrund.

Att chatta med en dator kan låta som hämtat ur en Sci-fi-film, men med AI är det möjligt.

Vad är en chattrobot?

Det ser ut som en helt vanlig chatt, och när du frågar den något får du ofta utförliga och korrekta svar. Men den du chattar med är inte en allvetande expert, det är inte ens en människa. Bakom chatten finns ett avancerat AI-system, även kallat språkmodell, som har tränats på enorma mängder texter och datakällor.

Chattroboten ChatGPT har snabbt blivit populär sedan verktyget släpptes till allmänheten under hösten 2022. Sedan dess har många fått upp ögonen för fenomenet. Verktyget utvecklades av företaget OpenAI i San Francisco, och förutom denna finns även sökmotorn Googles motsvarighet Bard samt Bings verktyg Bing Chat, för att nämna några.

Hur fungerar det?

Du är säkert bekant med virtuella röstassistenter som Alexa eller Siri. Dessa använder artificiell intelligens (AI) och kan hålla skriftlig eller muntlig dialog baserat på vad de får för information.

Språkmodeller som exempelvis ChatGPT använder också AI och djupinlärningstekniker för att generera text baserat på uppmaningen i den text du matar in, vilket även kallas prompt. Detta är möjligt eftersom AI-modellen har tränats på stora mängder textdata och på så vis har lärt sig att känna igen mönster, förstå grammatik och sammanhang. Modellerna har i sin tur lärt sig hur de kan uttrycka sig i ord, meningar och förmedla information på ett lättförståeligt sätt.

När AI-modeller får en fråga använder de sig av inlärd kunskap och datakällor som de tränats på för att kunna besvara frågan. Detta kan helt klart spara dig mängder av tid, jämfört med om du manuellt letade efter svaret genom att söka på internet eller bland litteratur på biblioteket. Svaren som ges beror alltså på vilken data språkmodellerna har tränats på.

Ofta kan dialogerna upplevas som imponerande mänskliga och naturliga. Baserat på din prompt kan språkmodeller besvara dina frågor och hjälpa dig att utföra ibland komplexa och avancerade uppgifter. De kan även minnas och lära sig av tidigare interaktioner för framtida samtal, och till och med förstå och erkänna när de haft fel.

Tips: Så chattar du säkrare

  1. Att skriva med en chattrobot kan vara förenat med säkerhetsrisker. Var försiktig med att förse chattrobotar med känslig information, såsom personuppgifter, affärsdata eller medicinska journaler. Räkna med att den information du matar in kan lagras, användas och återanvändas av AI.
  2. Var uppmärksam! Det du hör, ser eller läser kan vara förfalskat, innehålla felaktigheter eller olämpliga budskap. Använd sunt förnuft och ett kritiskt förhållningssätt till information och råd som du får från chattrobotar. Faktakolla information och var försiktig med att sprida vidare uppgifter om du inte är helt säker på att de är sanna.
  3. Kom ihåg att chattrobotar har begränsningar. Chattroboten ChatGPT har exempelvis begränsad kunskap om omvärlden och händelser efter år 2021 , enligt Open AI själva som ligger bakom verktyget. Det är viktigt att vara medveten om dessa begränsningar och att faktakolla uppgifter som ges.


Läs mer: Så skriver du en bra prompt till AI


Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket