Folksam varnar för sms bedrägeri.

Årsstatistik bedrägerier 2023

Här har vi samlat statistik på anmälda bedrägerier. Vi jämför även kategorier mot tidigare år och samt olika regioner.
.
Anmälda bedrägerier 2023
Ökning jämfört med 2022

Sammanfattning av 2023

  • Det anmäldes 238 371 bedrägeribrott 2023 (195 502 anmäldes 2022)
  • Kortbedrägerier står för en stor andel och ökade med 45% jämfört med 2022
  • Investeringsbedrägerier ökade mest med 55% jämfört med 2022
  • Störst minskning från identitetsbedrägerier med 29% jämfört med 2022
Fördelning av anmälda bedrägerier 2023
53%14%24%5%4%
Kortbedrägerier 103 330 st
Annonsbedrägerier 27 046 st
Social manipulation 47 526 st
Identitetsbedrägerier 10 636 st
Fakturabedrägerier 8 110 st
Hela landet 2019 2020 2021 2022 2023 jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri & annan oredlighet 244696 218308 195521 195502 238371 22%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 228473 202401 180820 181464 222236 22%
Bedrägeri genom social manipulation 14760 18219 24450 34970 47526 36%
Uppdelade
Romansbed. 993 1058 1164 1313 1318 0%
Investeringsbed. 1642 1643 1918 2550 3961 55%
Befogenhetsbed. 3600 4676 6296 10660 12312 15%
Identitetsbed. 27299 27901 21710 15042 10636 -29%
Fakturabed. 6994 8760 8773 7757 8110 5%
Kortbed. 129087 97197 66390 71443 103330 45%
Med fysiskt kort 22303 16665 13774 13434 14357 7%
Utan fysiskt kort 106784 80532 52616 58009 88973 53%
Annonsbed. 16264 18844 28519 25317 27046 7%
Annonsbedrägerier 2019-2023
Annonsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Romansbedrägerier 2019-2023
Romansbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Investeringsbedrägerier 2019-2023
Investeringsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Fakturabedrägerier 2019-2023
Fakturabedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Befogenhetsbedrägerier 2019-2023
Befogenhetsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Identitetsbedrägerier 2019-2023
Identitetsbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen
Kortbedrägerier 2019-2023
Kortbedrägerier per region 2019-2023
Stockholm
Syd
Väst
Mitt
Öst
Nord
Bergslagen

Bedrägerier per regioner

Stockholm 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 61309 51420 46644 42594 51602 +21%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 56534 47141 42749 39225 47661 +21%
Bedrägeri genom social manipulation 3412 4298 6007 8140 9436 +16%
Uppdelade
Romansbed. 247 284 290 248 290 +17%
Investeringsbed. 379 379 419 596 759 +27%
Befogenhetsbed. 902 1067 1350 1794 1375 -23%
Identitetsbed. 6794 6893 4906 3125 1947 -38%
Fakturabed. 1705 2119 2382 1521 1805 +19%
Kortbed. 30817 21343 14286 15454 23616 +53%
Med fysiskt kort 6502 4313 3777 3800 3952 +4%
Utan fysiskt kort 24315 17030 10509 11654 19664 +69%
Annonsbed. 3461 3677 6000 4304 4236 -2%
Syd 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 59195 52675 45243 45573 56198 +23%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 55401 49235 42016 42641 52951 +24%
Bedrägeri genom social manipulation 3545 4546 5102 7342 10571 +44%
Uppdelade
Romansbed. 166 259 293 240 240 0
Investeringsbed. 392 437 404 555 1086 +96%
Befogenhetsbed. 1188 1761 2003 3391 3842 +13%
Identitetsbedrägerier 7924 8803 6122 4350 2800 -36%
Fakturabed. 1550 1783 1850 1940 1715 -12%
Kortbed. 32149 23843 16238 17518 25785 +47%
Med fysiskt kort 6403 4114 2974 3026 3729 +23%
Utan fysiskt kort 25746 19729 13264 14492 22056 +53%
Annonsbed. 3931 4399 6552 5875 6906 +18%
Väst 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 45105 41432 36049 37612 46545 +24%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 42398 38423 33685 34922 43751 +25%
Bedrägeri genom social manipulation 2819 3189 4452 7119 9813 +38%
Uppdelade
Romansbed. 162 185 216 275 259 -6%
Investeringsbed. 266 292 368 512 789 +54%
Befogenhetsbed. 630 817 1198 2709 3474 +28%
Identitetsbed. 5154 5214 4336 2926 2185 -25%
Fakturabed. 1402 1985 1612 1542 1513 -2%
Kortbed. 24087 18243 12980 13137 20168 +53%
Med fysiskt kort 3515 2766 2653 2499 2677 +7%
Utan fysiskt kort 20572 15477 10327 10638 17491 +64%
Annonsbed. 3067 3718 4934 4960 5283 +7%
Mitt 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 19987 17190 16248 16409 21006 +28%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 18610 15719 14506 14950 19204 +28%
Bedrägeri genom social manipulation 1507 1655 1991 2963 5061 +71%
Uppdelade
Romansbed. 149 98 114 138 123 -11%
Investeringsbed. 162 137 170 191 297 +55%
Befogenhetsbed. 297 311 521 598 926 +55%
Identitetsbed. 2042 1945 2004 1380 1184 -14%
Fakturabed. 527 553 567 515 740 +44%
Kortbed. 10577 7701 4997 5989 8185 +37%
Med fysiskt kort 1719 1242 1019 888 902 +2%
Utan fysiskt kort 8858 6459 3978 5101 7283 +43%
Annonsbed. 1445 1625 2745 1923 2124 +10%
Öst 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 20827 20958 19744 22307 28334 +27%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 19293 19410 18228 20692 26317 +27%
Bedrägeri genom social manipulation 1465 1948 2877 4710 7001 +49%
Uppdelade
Romansbed. 84 100 99 136 150 +10%
Investeringsbed. 200 145 320 267 431 +61%
Befogenhetsbed. 222 353 552 1296 1547 +19%
Identitetsbed. 2615 2544 2015 1565 1270 -19%
Fakturabed. 718 986 788 884 937 +6%
Kortbed. 8517 7805 5553 6718 10037 +49%
Med fysiskt kort 1489 1903 993 1006 1252 +24%
Utan fysiskt kort 7028 5902 4560 5712 8785 +54%
Annonsbed. 2019 2505 3568 3509 3771 +7%
Nord 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 13525 11905 12678 11863 14487 +22%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 12481 10895 11809 11011 13379 +22%
Bedrägeri genom social manipulation 999 1481 2143 2146 3036 +41%
Uppdelade
Romansbed. 109 74 81 110 128 +16%
Investeringsbed. 124 155 133 182 234 +29%
Befogenhetsbed. 183 230 297 327 492 +50%
Identitetsbed. 913 900 830 581 534 -8%
Fakturabed. 604 737 868 709 680 -4%
Kortbed. 6698 4386 3431 3608 5363 +49%
Med fysiskt kort 672 625 612 484 497 +3%
Utan fysiskt kort 6026 3761 2819 3124 4866 +56%
Annonsbed. 992 1310 2158 2071 1759 -15%
Bergslagen 2019 2020 2021 2022 2023 Jmf.
Sammanlagt
9 kap. Bedrägeri och annan oredlighet 24748 22728 18915 19144 20199 +6%
Bedrägeri inkl. grovt (1-3 §) 23756 21578 17827 17993 18973 +5%
Bedrägeri genom social manipulation 1013 1102 1878 2550 2608 +2%
Uppdelade
Romansbed. 76 58 71 166 128 -23%
Investeringsbed. 119 98 103 247 365 +48%
Befogenhetsbed. 178 137 375 545 656 +20%
Identitetsbed. 1857 1602 1497 1115 716 -36%
Fakturabed. 488 597 706 646 720 +11%
Kortbed. 16242 13876 8905 9019 10176 +13%
Med fysiskt kort 2003 1702 1746 1731 1348 -22%
Utan fysiskt kort 14239 12174 7159 7288 8828 +21%
Annonsbed. 1349 1610 2562 2675 2967 +11%
 
Mer statistik?
Vi har även samlat dataintrång för 2023 på en separat statistiksida.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycketTelefon
08-783 74 00

Ordinarie öppettider:
Måndag-torsdag: 09:00-16:00
Fredagar: 10:00-16:00
Lunchstängt. 11:30–12:30

Chat

Vänligen kontakta oss på telefon eller mejl istället.

Mail
sakerhetskollen
@stoldskyddsforeningen.se

Kontakta oss via mail.

Mailen är bemannad under kontorstid.