Folksam varnar för sms bedrägeri.
5 min lästid
Artikel

Så pratar du om säkerhet med seniorer

Publicerad: 2023-02-17

Senast ändrad: 2023-10-05

Att prata om säkerhet och utsatthet med seniorer är viktigt eftersom de utgör en särskilt utsatt målgrupp för bedragare – men hur gör man det på ett sätt som inte känns mästrande eller får äldre att känna att de inte kan ta ansvar för sig själva? Vi guidar dig till hur du kan hjälpa dina anhöriga att genomskåda bedragarna.

Prata om säkerhet med äldre.

Hjälp äldre i din närhet genom att prata om säkerhet.

1) Berätta om att det kan drabba vem som helst

Det kan kännas skamfyllt för den äldre att bli utpekad som en grupp som löper större risk att bli lurade. Många som drabbas känner även en så stor skam att de aldrig vågar anmäla. Men eftersom seniorer tyvärr är en tacksam målgrupp för bedragare är det viktigt att göra äldre personer medvetna om att de är extra utsatta. Försök förklara att bedragarna är skickliga och att vem som helst kan ha otur och bli drabbad, och att det inte handlar om den enskilda individen.

2) Berätta om riskerna och hjälp den äldre

Seniorer är tyvärr extra utsatta när det gäller bedrägeriförsök via telefon. Faktum är att en av fem personer över 65 år årligen utsätts för telefonbedrägerier, och många bedragare och kriminella riktar helt och hållet in sig på den äldre generationen. Förklara därför att man som äldre behöver vara på sin vakt. En enkel tumregel att följa i vardagen är de tre L:en:

Lägg på luren vid minsta osäkerhet eller oro.
Lämna aldrig ut personuppgifter eller bankuppgifter.
Logga aldrig in på exempelvis bank-ID på uppmaning av någon okänd.

Tre L: Lämna aldrig ut, lägg på luren, logga aldrig in.

LLL – Tre enkla och säkra tips du kan ge till seniorer.

Påtala också att banker, företag eller myndigheter aldrig ringer upp sina kunder och ber om personliga uppgifter, kontonummer eller inloggningsuppgifter till mobilbanken. Med dessa uppgifter kan en bedragare nämligen utföra brottsliga handlingar. Påminn den äldre att vid minsta osäkerhet kontakta banken, myndigheten eller företaget för att höra om de verkligen behöver de uppgifter som de blivit ombedda att ge ut.

Påminn den äldre om att inte klicka på länkar i sms eller e-post om de inte är säkra på avsändaren. Länkarna kan leda till falska hemsidor, där du uppmanas fylla i känslig information som bedragare får tillgång till.

3) Påminn om att inga seriösa besök sker oanmält

En del tjuvar och bedragare riktar in sig på äldre genom att plinga på dörren och utge sig för att vara någon som ska kontrollera ventilation, vatten eller TV. Seriösa företag inom dessa branscher skickar oftast ut information om sitt besök innan, vilket gör att man bör vara vaksam när ett besök sker oanmält. Påminn den äldre om att inte öppna dörren vid vid oväntade besök. Tipsa även om att den äldre kan kontakta bostadsrättsföreningen, hyresvärden, eller företaget ifråga för att kontrollera innan de släpper in någon.

4) Tipsa den äldre om att säkra hemmet

Påminn om att ytterdörren alltid ska vara låst, även när någon är hemma. Uppmana också till att inte förvara värdesaker i hallen – tjuvar jobbar snabbt och tyst. Nycklar, mobiltelefoner, smycken eller dyra tavlor som är enkla att nå från tröskeln ökar risken för brott betydligt.

Du kan även hjälpa äldre i din närhet till en säkrare tillvaro genom att montera in ett dörröga till dörren samt en säkerhetskedja så att det går att öppna en springa utan att någon kan tränga sig på. Påminn om att det alltid är okej att inte öppna dörren för främlingar.

Behöver du någon att prata med?

  • Har någon du känner blivit utsatt för ett brott och vill anmäla? Hänvisa till Polisen på 114 14
  • Har någon du känner blivit utsatt för ett brott och behöver stöd? Hänvisa till Brottsofferjouren – kostnadsfritt stöd till dig som är brottsutsatt: 116 006
  • Har du frågor om säkerhet och vill ha personlig rådgivning? Ring SSF:s kostnadsfria säkerhetsrådgivning: 08-783 74 00

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket