Varning för bedrägerier i deklarationstider.
2020-11-25, 15:21

Bluffakturor med avsändare billpay

Det har inkommit ett antal anmälningar från privatpersoner gällande utskick av fakturor på 7500 kronor. Avsändaren påstår sig vara billpay - detta stämmer inte!

Förutom dessa så skickar man även med en ansökan om stämning där man hotar att vidta rättsliga åtgärder om inte betalning görs. Man påstår även att vid betalning av denna faktura så har man ingått i ett avtal för ett ID-skydd för 24 månader.

Betala aldrig denna faktura eftersom detta är en falsk faktura, om detta går vidare så bestrid alltid fakturan.
Polisanmäl, om du mottagit en sådan till 114 14.

Källa
Svensk Handel

Vill du lära dig mer om fakturabedrägerier så besök denna länk: https://sakerhetskollen.se/sakerhetsguider/fakturabedragerier-rad-och-fakta

Fakturedrägeri

Varningar samordnas genom Digitala Varningsgruppen , ett nätverk för att minska risken för digitala brott.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade: