Varning för falska leverans sms.

Information om klistermärken för äldre

I samband med att Tv4 sände reportaget om telefonbedrägerier och hur vi på SSF för att informera äldre så har det inkommit många förfrågningar om våra stickers (klisterlappar) som visades i programmet.

SSF har tyvärr inte möjlighet att skicka ut dessa lappar till alla enskilda som frågor. Idag finns ca 30 000 utskickade till lokalpoliser, vissa kommuner och seniororganisationer för utdelning. Kontrollera i första hand med någon av dessa om du vill ha en klisterlapp. Om det inte redan finns i ditt närområde så ta kontakt med främst din lokala seniororganisation och be dem beställa för dig och de andra i föreningen. De kan kontakta oss via: info@stoldskyddsforeningen.se

Klisterlappar för att skydda äldre mot bedrägerier.

Klisterlappar för att skydda äldre mot bedrägerier.