Microsoft varnar för en ny våg av nätfiskeattacker.

Statistik bedrägerier november 2021

Här har vi samlat statistik på anmälda bedrägerier. Vi jämför kategorier mot tidigare månad och även motsvarande månad från förra året.
.
Antal anmälda bedrägerier november 2021
Minskning jämfört med oktober 2021

Summering av november

 • Det anmäldes 16028 bedrägeribrott i november 2021 (november 2020 anmäldes 19138 brott)
 • Minskning med 1% jämfört med oktober 2021 (minskning med 16% jämfört med november 2020)
 • Störst ökning av identitetsbedrägerier med 14% jämfört med oktober 2021
 • Störst minskning av investeringsbedrägerier med 33% jämfört med oktober 2021
Fördelning av bedrägerier (%) november 2021
44%18%18%13%7%
Kortbedrägerier
Annonsbedrägerier
Social manipulation
Identitetsbedrägerier
Fakturabedrägerier
 • Kortbedrägerier 4% av anmälningarna, varken ökade eller minskade från oktober 2021 (minskning med 9 % från november 2020)
  • Utan fysiskt kort 76% av anmälningarna, minskade med 2% från oktober 2021 (minskning med 8% från november 2020)
  • Med fysiskt kort 24% av anmälningarna, ökade med 2% från oktober 2021 (ökning med 8% från november 2020)
 • Annonsbedrägerier 18% av anmälningarna, minskade, med 2% från oktober 2021 (ökning med 6% från november 2020)
 • Social manipulation 18%, av anmälningarna, varken ökade eller minskade från oktober 2021 (ökning med 6% från november 2020)
 • Identitetsbedrägerier 13% av anmälningarna, ökade med 2% från oktober 2021 (minskning med 1% från november 2020)
 • Fakturabedrägerier 7% av anmälningarna, barken ökade eller minskade från oktober 2021 (minskning med 2% från november 2020)

Förändring mellan oktober och november 2021

 • Social manipulation (Romans-, Investering-, Befogenhets- och Annan typ), ökning 2%
 • Romansbedrägerier, minskning 23%
 • Investeringsbedrägerier, minskning 33%
 • Befogenhetsbedrägerier, ökning 13%
 • Identitetsbedrägerier, ökning 14%
 • Fakturabedrägerier, ökning 9%
 • Kortbedrägerier, minskning 2%
 • Annonsbedrägerier, minskning 8%

Jämförelse med november 2020

 • Social manipulation (Romans-, Investering-, Befogenhets- och Annan typ), ökning 34%
 • Romansbedrägerier, ökning 20%
 • Investeringsbedrägerier, ökning 27%
 • Befogenhetsbedrägerier, ökning 56%
 • Identitetsbedrägerier, minskning 23%
 • Fakturabedrägerier, minskning 31%
 • Kortbedrägerier, minskning 29%
 • Annonsbedrägerier, ökning 34%
Flest anmälningar per region (%) november 2021
 • Stockholm 24%, anmälningarna minskade med 1% från oktober 2021 (ökning med 3% från november 2020)
 • Syd 22%, anmälningarna ökade med 1% från oktober 2021 (minskning med 1% från november 2020)
 • Väst 18%, anmälningarna minskade med 1% från oktober 2021 (minskning med 5% från november 2020)
 • Öst 11%, anmälningarna ökade med 1% från oktober 2021 (ökning med 1% från november 2020)
 • Bergslagen 10%, anmälningarna varken ökade eller minskade från oktober 2021 (varken ökning eller minskning från november 2020)
 • Mitt 9%, anmälningarna ökade med 1% från oktober 2021 (ökning med 2% från november 2020)
 • Nord 6%, anmälningarna minskade med 1% från oktober 2021 (varken ökning eller minskning från november 2020)

Källa: Brottsförebyggande rådet

Mer statistik?
Vi har även samlat dataintrång för oktober 2021 på en separat statistiksida.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycketTelefon
08-783 74 00

Ordinarie öppettider:
Månd - torsd 09:00 -16:00
Fredagar: 10:00 -16:00
Lunchstängt 11:30 – 12:30

Chat

Ordinarie öppettider:
Månd - torsd 09:00 -16:00
Fredagar: 10:00 -16:00
Lunchstängt 11:30 – 12-30

Mail
sakerhetskollen
@stoldskyddsforeningen.se

Kontakta oss via mail eller chatt.

Mailen och chatten är bemannad

under kontorstid.