Bedragare påstår sig ringa från FI.
5 min lästid
Skydda dig
Så skyddar du dig som äldre
En av fem personer över 65 år utsätts årligen av telefonbedragare, vilket pekar på att vår äldre befolkning är en extra utsatt grupp för denna typ av brottslighet. Många kriminella nätverk, bedragare eller inbrottstjuvar riktar helt och hållet in sig på den äldre generationen, som av flera anledningar kan ha svårare att försvara sig mot brottslighet. Genom att läsa på och ta del av information som rör din säkerhet, och utifrån detta sätta upp vissa regler och normer i din vardag, kan du som är äldre bli bättre på att upptäcka kriminella handlingar i tid och på så sätt förhindra att bli utsatt för brott. Som anhörig är detta värdefull information som du kan föra vidare till dina äldre närstående. Du som blivit utsatt för brott ska alltid göra en polisanmälan, vare sig det handlar om inbrott, bedrägeri, personrån eller utpressning.

Äldre man med mobiltelefon tar en bild

Gör ditt hem säkrare genom att alltid låsa ytterdörren, installera en säkerhetskedja och gömma undan dina värdesaker.

Gör ditt hem säkert

Åldern kan försämra den fysiska förmågan vilket gör det svårare att kunna mäta sig rent fysiskt. Den äldre kanske inte hör eller ser lika bra och missar därför lättare ljud eller händelser som tyder på ett pågående inbrott. Ett inbrottssäkert hem är därför en viktig åtgärd för att skydda sig som äldre. Se till att alltid ha ytterdörren låst och installera gärna en säkerhetskedja som gör att dörren inte öppnas helt förrän du bestämmer det. Lämna inte värdefulla saker i hallen eller precis innanför ytterdörren eftersom det ökar risken för att tjuvar som knappt kommit in i ditt hem kan sno med sig dem utan att du märker det.

Lämna inte ut personliga uppgifter, koder eller lösenord

Omställningen till kredit- och kontokort, med internetbank och konton online har gått oerhört fort, och för personer som har vuxit upp med kontanter kan det vara svårare att förstå hur vi skyddar oss mot stöld och bedrägerier i vårt kontantlösa samhälle. Ett vanligt sätt att utföra brottslighet är via telefonsamtal, mejl och sms, där vi uppmanas ge ut våra personliga uppgifter till någon som påstår sig representera din bank, en myndighet eller ett legitimt företag. Med dessa uppgifter kan bedragaren sedan utföra brottsliga handlingar. Denna typ av bedrägerier kallas för phishing, eller vid sms-bedrägeri för smishing. En tumregel är att aldrig ge ut känsliga uppgifter över mejl, telefon eller andra typer av meddelanden. Om du känner dig osäker, kontakta banken, myndigheten eller företaget för att höra om de verkligen behöver de uppgifter som du blir ombedd att ge ut.

Låt inte koder ligga framme

Av samma anledningar ska du förvara dina lösenord och bankkoder så säkert och svåråtkomligt som möjligt. Att ha dem uppskrivna på en lapp som ligger intill ditt bankkort, eller på skrivbordet hemma, gör det enkelt för tjuven att få tag på kortkoden och ta ut pengar från ditt konto utifall att de har lyckats få tag på ditt bankkort.

Endast föranmälda besök

Låt ingen okänd komma in i ditt hem så länge besöket inte har anmälts i förväg! Det kan röra sig om trevliga personer som uppger sig vara hantverkare från olika företag och måste komma in för att kontrollera elektronik, rör eller ventilation. Om du är osäker på om besöket är legitimt eller inte, kan du ringa till företaget som personen representerar och fråga om uppgifterna verkligen stämmer.

Anteckna sådant som du tycker är konstigt

Skriv ner saker som du har upplevt som märkliga, eller saker som någon okänd har sagt på telefon. Nästa gång någonting liknande händer kan du gå tillbaka och se om det är ett återkommande fenomen. Det är dessutom bra att ha saker nedskrivet utifall att du blir utsatt för brott, för att kunna delge hela händelseförloppet, inte minst vid polisanmälan.

Samarbete ger trygghet

Samarbeta med grannar och närstående! Händer märkliga saker kring huset? Har flera av er fått oväntade besök eller konstiga samtal? Tillsammans blir vi starkare och genom att dela med sig av upplevelser av personer som har ringt på eller ringt upp oanmälda kan ni upptäcka mönster och tecken på bedrägerier eller annan brottslighet. Grannsamverkan innebär större trygghet!

Är du säker?

  • Gör ditt hem säkrare genom att alltid låsa ytterdörren, installera en säkerhetskedja och gömma undan dina värdesaker.
  • Lämna aldrig ut personliga uppgifter, koder eller lösenord till någon som du inte känner personligen, oavsett vad personen i fråga påstår sig representera.
  • Ha inte koder eller lösenord på lappar eller i anteckningsböcker som ligger framme hemma, eller i din väska eller plånbok när du är ute.
  • Uppge heller inte dessa uppgifter efter uppmaningar i samtal, sms eller e-postmeddelanden, oavsett avsändare.
  • Släpp inte in okända besökare i ditt hem, speciellt om de inte har anmält sitt besök i förväg.
  • Prata med din omgivning och samarbeta med grannarna. Ensam är INTE stark när det kommer till att skydda sig från brottslighet!
  • Som anhörig är detta värdefull information som du kan föra vidare till dina äldre närstående.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket