Varning inför utbetalning av elstöd.
5 min lästid
Skydda dig
Att växa upp i en digitaliserad värld
Samhällets utveckling sedan internets inträde saknar historiskt motstycke. Aldrig tidigare har världen förändrats så fort och vi måste på något sätt anpassa oss efter en ny verklighet som avspeglas genom skärmar och konstant uppkopplade liv.

Vissa av oss ser nostalgiskt tillbaka på en tid då inte internet fanns och kan minnas den verklighet som rådde då – en slags referenspunkt att förhålla sig till. Men hur är det då för våra barn och unga, vars enda verklighet är den vi befinner oss i nu, och hur kan vi som var med och skapade dagens digitala samhälle skydda dem mot de mörka krafter som också finns i det hyperintelligenta maskineriet som vi kallar för internet.

Internet som redskap

Det finns onekligen allt fler som använder internet som ett redskap för att splittra samhället i politiska syften genom propaganda eller företag som utnyttjar våra svagheter för att tjäna pengar genom att göra oss beroende och förslavade framför våra skärmar. Det som från början kunde beskrivas som en kreativ plats med möjlighet till global kommunikation och utbyte av idéer och kunskap, har till viss del förvandlats till ett kommersiellt monster där pengar ofta är viktigare än individen, men också kollektivets, välmående. Det är således viktigare än någonsin att vi själva blir medvetna om hur vi alla påverkas av den information som vi matas med, och hur avancerade de algoritmer som används för att påverka varje specifik individ är.

Propaganda och manipulation

Sociala plattformar på internet är fullt av fejknyheter, eller fake news, som ofta består av sensationella nyheter med falska uppgifter och subjektiva vinklingar. Att vara kritisk till allt vi läser och göra noga efterforskningar innan vi delar någonting vidare, är oerhört viktigt för att värna om vår förmåga att skilja på vad som är sant eller falskt, och i längden också rätt eller fel. Vi matas ofta av fejknyheter som upprör eller stämmer överens med våra egna åsikter och perspektiv. I längden kan detta öka polariseringen mellan människor och skapa större problem med extrema åsikter och politiska åskådningar. Även konspirationsteorier, med diverse bakomliggande syften, kan få starkt fäste i sociala medier på grund av brist på källkritik.

Bedrägerier

Barn, precis som vuxna, riskerar att bli lurade av bedragare som vill komma åt privata konton eller lura personer på pengar. Falska appar som till synes är roliga spel eller funktioner kan binda upp dig på dyra prenumerationer och höga kostnader. För att vara säker på att detta inte sker kan du blockera nedladdning av appar som kostar pengar. Att ha unika och starka lösenord, inte klicka på länkar och bilagor från okända avsändare, och inte lämna ut privata uppgifter till någon som du inte känner, är alla viktiga förebyggande åtgärder mot digital brottslighet, i synnerhet bedrägerier, för såväl vuxna som barn.

Delaktighet och förståelse

Våra barn och unga är under utveckling och det som upplevs på internet blir en svårkontrollerad del av uppfostran. Som vuxen är det därför viktigt att vara delaktig i våra barns internetanvändande. Det finns studier som visar att det är fördelaktigt att fokusera på hur våra unga använder internet och lära dem ta ansvar för sitt beteende och sina handlingar, snarare än att utlysa direkt förbud mot deras användande. Om vi upplever att de unga påverkas eller förändras i negativ riktning, och att användandet leder till mental eller fysisk ohälsa, är det vårt ansvar att agera. Ett första steg är att mötas i samtal och försöka få en uppfattning om huruvida den unga själv ser en problematik. Att begränsa skärmtiden är mer effektivt om barnet själv förstår syftet med begränsningen och att det är för barnets eget bästa.

Nätmobbing

Sociala medier utgör idag till stor del arenan för vårt sociala umgänge. Det är här vi kommunicerar med vår omvärld, och delar komplimanger, kärlek och likes, men också andra mänskliga, mindre trevliga uttryck, såsom avundsjuka, missunnsamhet och hat. Som vuxen har vi i regel tillräcklig erfarenhet, självkänsla och trygghet i vår identitet för att hantera våra känslor. För barn och ungdomar är det inte alltid så enkelt, och nätmobbning kan precis som annan mobbning resultera i oerhört djupa sår som tar lång tid att läka. Var alltid uppmärksam på ditt barns mående och beteendeförändringar, och ställ nyfikna frågor kring vänner och kontakter på sociala medier. Vi bör också samtala om var vi sätter våra gränser när det kommer till att dela bilder och videos med andra personer över olika sociala medier. Ofta har barn och unga kanske inte själva tänkt på var gränserna går och genom att uppmärksamma dem på hur sårbara vi är och hur lätt det är att på olika sätt hänga ut människor på internet kan de lära sig att själva ta ansvar.

Nätpedofili

Gromning innebär att vuxna kontaktar barn under 15 år på internet, oftast i sociala medier, i försök att begå sexuella övergrepp. Ofta utger de sig för att var yngre än de är och försöker på olika sätt locka barnen till sexuella företeelser. Det är viktigt att informera barnen om att detta existerar och ge dem verktyg för att själva upptäcka gromning. Eftersom detta kan vara en källa till känslor av skuld och skam är det extra viktigt att barnen känner att de kan berätta om misstänkta händelser utan att bli skuldbelagda. Tveka inte att anmäla till polisen så fort du misstänker en nätpedofil – även om du är osäker på om ett brott har begåtts eller inte.

Är du säker?

  • För att skydda våra barn och unga i den digitala världen måste vi själva ha kunskap om och förstå riskerna.
  • Lär barnen att ha ett kritiskt förhållningssätt till det som delas online, och förklara varför det är så viktigt!
  • Ha starka och unika lösenord, lämna aldrig ut privata uppgifter till någon annan, och klicka inte på länkar och bilagor från osäkra avsändare. Detta gäller för såväl barn som vuxna.
  • Var delaktig i barnens användande och ställ frågor om vad som sker på de sociala plattformarna.
  • Låt barnen själva vara med och bestämma eventuella regler och begränsningar.
  • Polisanmäl alltid misstänkta fall av nätpedofili.

Berätta för dina vänner innan de blir lurade:

Var den här sidan till hjälp för dig?

Nej, inte alls
Ja, mycket